Utøveren i fokus – Kvalitet i alle ledd – Helhetlig tankegang

Groruddalen
Friidrettsklubb

FRIIDRETT

Groruddalens stolthet – Stovnerbanen

I den greske antikken ble friidrett, boksing og bryting samlet kalt atletikk og var hovedidretter i blant annet de olympiske leker, hvor utøverne ble kalt atleter.
Atletikk brukes nå i mange språk som betegnelse på friidrett, for eksempel i engelsk track-and-field athletics (eller bare athletics) og i dansk atletik.

Friidretten har tre hovedområder: Løp, hopp og kast.

Citius, Altius, Fortius.
(Sterkere, høyere, fortere.)

6 – 9 år

Rekrutter

10 – 12 år

Aspiranter

13 – 15 år

Ungdom

16 år +

Junior

Adressse:

Stovnerbanen
Smiuvegen 253,
0981 Oslo