Foreldremøte / trenermøte

GFIK kaller inn til foreldremøte / trenermøte 13. oktober.

GFIK kaller inn til foreldremøte i klubbhuset på Stovnerbanen onsdag 13. oktober klokken 17.30 og trenermøte samme sted fra klokken 19.00. Vi ber om at flest mulig møter til hvert av møtene. Velkommen!

Adressse:

Stovnerbanen
Smiuvegen 253,
0981 Oslo