Nytt gullrush for Aiden

Akers Avis hyllet Aiden Floyd Vincent i dagens utgave av avisen, men andre fikk også oppmerkshomhet.


Aiden Flod Vincent fikk masse oppmerksomhet i Akers Avis Groruddalen i dag, med en helsides artikkel om KM 11-19 år for Oslo og Akershus, men det ble gitt både spalteplass og bilder til Sigurd Fergestad og Elilnila Chelliah, som også fikk ros for sine prestasjoner. Bildet er tatt av journalisten, Rolf E. Wulff.

Avisen kan du kjøpe her.

Adressse:

Stovnerbanen
Smiuvegen 253,
0981 Oslo