Rapport Årsmøtet 2021

Årsmøtet ble avholdt i klubbens lokaler 10. mai 2021. Av saker kan nevnes: Sak 8: Svein Tore leste opp årsberetningen.Innspill – Amund Lier og Ruben Aare skal føres inn som ekstra styremedlemmerunder året som har gått. Godkjent. Sak 9: Regnskap i revidert stand.Lars Ola Sundt gikk gjennom postene. Kontrollkomiteen (Ernst Simon Glaser og Randi Slåttsveen […]

Årsmøtet ble avholdt i klubbens lokaler 10. mai 2021.

Av saker kan nevnes:
Sak 8: Svein Tore leste opp årsberetningen.
Innspill – Amund Lier og Ruben Aare skal føres inn som ekstra styremedlemmer
under året som har gått. Godkjent.

Sak 9: Regnskap i revidert stand.
Lars Ola Sundt gikk gjennom postene. Kontrollkomiteen (Ernst Simon Glaser og Randi Slåttsveen Glaser) v/Ernst gikk så gjennom sin rapport og konklusjon om at regnskapet bør godkjennes uten endring. Regnskapet ble deretter godkjent. Regnskapet godkjent.

Innspill: Rekruttering – Planen er å rekruttere fremover mot sommeren, og være på
banen i høst, når skolene starter igjen.
Budsjett fremover. De fleste konkurranser er lagt til høsten.
Innspill til rekruttering: – Gode innspill til forskjellige outreach metoder på hva som
skal gjøres. Instagram konto – med flere brukere – utfordringer til folk (hopp over en
hekk og få en vaffel) og lignende. Budsjettet er vedtatt.

Sak 13: Valg.
Forslaget til årets styre ble vedtatt som foreslått.

Klubbens styre:
Leder: Lars Ola Sundt
Nestleder: Bjørn Erstad
Sportslig Leder: Svein Tore Henriksen
Styremedlem: Ashmore Felician Vincent
Styremedlem: Geir Holmsen
Styremedlem: Thulasi Surendiran
Styremedlem: Øyvind Kleiveland
Styremedlem: Kirsti Juvik
Varamedlem: Stian Kersenboom Johnsen
Varamedlem: Pia Myhre Kamp

Kontrollutvalget:
Ruben Aarø (Leder)
Amund Lier. (Medlem)
Ernst Simon Glaser (vara)
Innspill: Ernst Simon Glaser ble valgt inn som nytt varamedlem til Kontrollutvalget, siden kravet er to medlemmer og ett varamedlem.

Valgkomiteen:
Atle Borgeteien (leder)
Hilde Moen Aarø (medlem)
Fikre Debesay (vara)

Adressse:

Stovnerbanen
Smiuvegen 253,
0981 Oslo